Önismeret és pályaválasztás

Önismeret és pályaválasztás

onismeret-palyavalasztas

A fejlődés egy egész életen át tartó folyamat. Egyes elméletek szerint az életünk nyolc szakaszból áll, melyek mindegyikéhez tartozik egy krízis, vagy probléma, amit meg kell oldani ahhoz, hogy a fejlődés egy következő szakaszába lépjünk. Ha ez nem sikerül, akkor a fejlődésünk megreked az adott fázisban. A késő serdülőkor és fiatal felnőttkor egyik megoldandó krízise önmagunk, más szóval identitásunk megtalálása, melynek legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása a foglalkozás vagy szakma kiválasztása, hiszen ennek hatására érezzük azt, hogy a társadalom szükséges és hasznos tagjai vagyunk. Az identitás kialakulásának szempontjából a gyermekkor és felnőttkor közötti állapot a moratórium, más szóval haladék. A haladék lehetőséget biztosít arra, hogy kialakíthassunk egy biztos identitást. Ebben az időszakban még buzgón keressük a világban elfoglalt helyünket, és a választ a „ki vagyok én?” kérdésre, illetve megkérdőjelezzük a szülőktől hozott értékeket is. Olyan foglalkozást keresünk, amely közel áll a személyiségünkhöz. Ez a döntés nem mindig egyszerű, és előfordul, hogy különböző oktatási intézményeket, szakokat próbálunk ki. Ennek egyik oka az, hogy a gimnázium befejezése után sokan úgy kerülünk be a felsőoktatásba, hogy csak nagy általánosságban tudjuk, hogy mit szeretnének tanulni, és még nincsenek világos céljaik azzal kapcsolatban, hogy mivel szeretnének pontosan foglalkozni későbbi életükben. Sokszor nem is tudjuk, hogy miért tanulunk tovább, mert valójában csak szülői vagy baráti nyomás miatt tanulunk az adott intézményben vagy szakon.

Saját identitásunk és hivatásunk megtalálása során gyakran érnek minket kudarcok és csalódások, mégis mindez hozzájárul ahhoz, hogy mélyebb önismeretre tegyünk szert.  Ha a krízist sikeresen megoldjuk, akkor stabilan elköteleződünk egy identitás mellett, tehát megtaláljuk a világban elfoglalt helyünket, hivatásunkat és hűek is maradunk hozzá. Abban az esetben, ha ezen a problémán nem sikerül tovább jutnunk, akkor a sok lehetséges alternatíva közül egyik foglalkozással sem tudunk igazán azonosulni és összezavarodunk azt illetően, hogy merre is tart az életünk.