Krízisek – fordulópontok az életben

Krízisek – fordulópontok az életben

Életünk során számos megpróbáltatással találjuk szembe magunkat. Vannak olyan megpróbáltatások, amik hirtelen, váratlanul következnek be, és vannak olyanok, amelyek életkorunkból fakadóan keletkeznek, és szinte minden ember életében bekövetkeznek. A kríziseket ezek alapján két csoportra oszthatjuk: a váratlanul bekövetkező eseményeket akcidentális krízisnek nevezzük, míg az életkorunkból fakadót fejlődési, vagy normatív krízisnek. A krízis szó jelentése „válság”, illetve „fordulat”. Már ebből a jelentésből is következik, hogy a krízis végkimenetele nem minden esetben negatív, ezekből a válságos helyzetekből akár növekedhetünk, fejlődhetünk is. Ez a személyiségfejlődés leginkább abból fakadhat, hogy a krízist jelentő helyzetekben a személynek új stratégiákat kell létrehoznia annak érdekében, hogy megoldja a helyzetet. Ez a megoldás irányulhat a probléma körülményeinek megváltoztatására (ezt nevezzük problémafókuszú megküzdésnek), valamint irányulhat az azzal kapcsolatos érzelmeink megváltoztatására (érzelemfókuszú megküzdés).

A fejlődési (normatív) krízis minden ember életében megjelenik, és ahhoz, hogy a személy az élete következő szakaszába lépjen, meg kell oldania az adott krízist. Az életszakasz váltások során a személy alapjában véve is sérülékenyebb lehet, mivel nem rendelkezik még a megoldáshoz szükséges megküzdési kapacitással, ezért ekkor nagyobb az akcidentális krízis bekövetkeztének valószínűsége is. Hét életszakasz váltást különböztetünk meg, melyeknek a során az ember szerepei, személyisége nagyban változhat. Jelen cikksorozatban a serdülőkor, valamint a fiatal felnőttkor kríziseivel foglalkozunk majd. A serdülőkorra jellemző normatív krízis az identitás megtalálása, a fiatal felnőttkor krízise pedig az intimitás kialakítása. Következő cikkünkben a serdülőkorra jellemző identitásválság témakörével foglalkozunk.